معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي


    رئيسان مرکز اطلاع رسانی و كتابخانه مرکزی    

دانشگاه فردوسی مشهد      

  شروع   

پایان

عباس مجذوب صفا

57

59

دكتر حسين رزمجو

59

 62

غلامحسين جاويد كبيرى

62

68

دكتر محمدعلى ‏احمديان

68

70

دكتر تقى عدالتى

70

77

دكتر مهرى پريرخ

77

82

فرزانه فرجامي

82

84

دكتر بهروز مهرام

84

86

دكتر مهرداد مهري

86

92  

دکتر سید هادی ابراهیمی

92

93

دکتر زهره عباسی

93 تاکنون

<> 

تهيه ، جمع آوري ، سازماندهي و در دسترس قراردادن كتابها ، نشريات ادواري و اسناد به صورت چاپي و الكترونيكي براي استفاده در آموزش و پژوهش دانشگاه
تهيه و تنظيم فهرستهاي راهنما و پايگاههاي اطلاعات علمي در مورد منابع موجود در كتابخانه هاي دانشگاه
مبادله كتاب و نشريات ادواري ، اسناد و ساير اطلاعات علمي و فرهنگي با ساير كتابخانه ها ، مراكز اطلاعات و سازمانهاي دولتي و غير دولتي
جمع آوري و انتقال كتابهاي زائد، مكرر ، قديمي و غير متناسب از كتابخانه هاي ديگر به كتابخانه مركزي
فراهم كردن امكان دسترسي به حداكثر اطلاعات مورد نياز به صورت چاپي و الكترونيكي از طريق شبكه اطلاع رساني
پشتيباني علمي از شبكه اطلاع رساني دانشگاه و ارتقاء اطلاعاتي آن به گونه اي كه در كمترين زمان و سهلترين روشها اطلاعات مناسب بازيابي شود
بررسي وضعيت علمي ، آموزشي ،پژوهشي و اطلاع رساني در كتابخانه هاي دانشگاه و اتخاذ تدابير لازم جهت بهبود اين خدمات
بررسي وضعيت موجود كتابخانه ها به لحاظ ساختمان و تجهيزات ، امكانات و مسائل بهداشتي و ارائه پيشنهاد جهت بهبود شرايط و تأمين امكانات مورد نياز
تهيه و جمعآوري آمار و اطلاعات درباره كتابخانه هاي دانشگاه و نظارت بر اداره آنها
برنامه ريزي و سياستگذاري براي پيشبرد امور فني و حرفهاي در كتابخانه هاي دانشگاه
بررسي مسائل مربوط به رايانه اي شدن كتابخانه هاي دانشگاه ، به لحاظ جمعآوري اطلاعات و ارائه خدمات با استفاده از تسهيلات و امكانات رایانه ای
بررسي آيين نامه ها و مقررات استفاده از كتابخانه ها به منظور اصلاح ، تكميل و هماهنگ نمودن امور و همخوان نمودن آنها با اصول علمی
بررسي و پيشنهاد تشكيل همایشهای علمی - کاربردی عمومي در باره مسائل مورد علاقه كتابداران و كتابخانه ها
آموزش مداوم مهارتهاي اطلاع يابي استفاده كنندگان اعم از استادان و دانشجویان به منظور توانمند ساختن آنها در جستجو و استفاده مستقل از اطلاعات
همكاري در پيشبرد كارورزي دانشجويان رشته كتابداري دانشگاه
انجام امور مربوط به سفارش و تهیه منابع مورد نیاز کتابخانه های دانشگاه
پیشنهاد بودجه برای خریدهای ارزی و تقسیم بندی آن بر اساس معیارهای مصوب و پیگیری مسایل مالی کتابخانه ها
ارزیابی خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه به منظور ارائه خط مشی های ضروری
ایجاد زمینه همکاری نزدیک میان کتابخانه های دانشگاه با یکدیگر
5337 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.