معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي


مديران پژوهشى دانشگاه

نام‏ ونام‏ خانوادگى آغازتصدى پايان‏ تصدى
دكترمحمدباقر شريفى 70 71
دكترسيدعلى‏ مرتضوى 71 81
دکتر جمشيد درويش 81 82
دکتر محسن دانش مسگران 82 85
دکتر علي مقيمي 85 88
دكتر مهرداد مهري 89 95
دکتر سیدعبدالکریم سجادی
95
ادامه دارد


تنظيم برنامه ‏هاى پژوهشى دانشگاه در قالب سياست ها و خطمشى‏ هاى مصوب
اتخاذ تصميم در مورد برنامه ‏هاى پژوهشى و تسليم ‏نظرهاى اصلاحى به مقامات ذى ربط
انجام بررسي هاى لازم در مورد تغيير و يا توسعه برنامه ‏هاى تحقيقاتى و پژوهشى و تطبيق آن بانيازهاى كشور
اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نياز واحدهاى پژوهشى دانشگاه
تعبير و تفسير خطمشى‏ هاى تعيين شده در مورد تحقيقات و ارائه راهنمايى لازم به واحدهاى ‏ذى‏ربط
تهيه گزارشهاى لازم جهت طرح در شوراى آموزشی و پژوهشى
انجام ساير امور محول شده در چارچوب وظايف


6689 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.