معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

تاريخ شروع به كار: تيرماه 1385

هدف:
بومي‌سازي فناوري‌هاي جديد و توسعه مرزهاي دانش

شرح وظايف:
الف – انجام پروژه‌هاي نيازمحور مرتبط با بيوملكول‌ها نظير:
1- صنايع دارويي
2- صنايع شوينده
3- صناعي غذايي
4- صنايع دفاع
ب – اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي در كسب فناوري‌هاي جديد و بومي‌سازي آنها (در صورت نياز با همكاري ساير مراكز پژوهشي كشور)
ج – نظارت بر پروژه‌هاي مرتبط بر وظايف مركز
د – مشاوره دادن به پروژه‌هاي مرتبط با وظايف مركز

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر محمدرضا حسين ‌دخت
مرتبه علمي: استاد

اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
محمدرضا حسين ‌دخت استاد

* بيوشيمي فيزيك علوم
2
حسين اشتياق حسيني
استاد

* شيمي معدني
علوم
3
علي سرافرازيزدي
استاد

* شيمي تجزيه
علوم
4
حسين عشقي
استاد


*
شيمي‌آلي
علوم
5
عباسعلي اسماعيلي
استاد

* شيمي‌آلي علوم
6
مصطفي قلي زاده
استاد


*
شيمي‌آلي
علوم
7
احمد آسوده دانشيار

* بيوشيمي علوم
8
راضيه جلالي
دانشيار


*
بيوشيمي
علوم‌
9
محمد ايزديار
دانشيار

* شيمي فيزيك علوم‌
10
عليرضا حق پرست
دانشيار


*
ايمينولوژي سلولي و مولكولي
دامپزشکی
11
محمد محسن زاده
دانشيار

* بهداشت موادغذايي
دامپزشکی
12
علي نخعي پور
استاديار


* شيمي فيزيك علوم
13
نويد رمضانيان
استاديار

* شيمي پليمر
علوم
14
فاطمه موسوي بايگي
استاديار

* شيمي فيزيك علوم
15
محمدرضا بزرگمهر
استاديار


*
بيوشيمي فيزيك
علوم دانشگاه آزاد
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
پروژه‌هاي مروبط به صنايع مختلف كه در ارتباط با بيوملكول‌ها باشد. نظير صنايع دارويي، صنايع‌غذايي، صنايع شوينده، صنايع دفاع و ...

امكانات و تجهيزات:
دستگاه‌هاي UV، GC، HPLC، NMR، CHNS كه بخشي از آنها در گروه شيمي بوده و بخشي در اختيار مركز است البته دستگاه‌هاي گروه شيمي در صورت نياز سرويس‌دهي مي‌نمايند.

نشاني محل استقرار:
مشهد- ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده علوم- هسته پژوهش و فناوري بيوملكول‌ها
شماره تلفن‌ها:
38797660 و 38797022
نمابر:
38796416
پست الكترونيك:

8373 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.