معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي
هسته پژوهشی حمل و نقل هوشمند

تاريخ شروع به كار: 1394


هدف:

بکارگیری توان نیروهای جوان دانشجو در مقطع ارشد و دکتری جهت هدایت پایان نامه ها به سوی کاربردهای شهری - منطقه ای و ملی - اخذ اعتبار مالی و سایر منابع و انتقال به دانشکده مهندسی.

شرح وظايف:
1-

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر عابدین واحدیان
مرتبه علمي: دانشیار

اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
عابدین واحدیان
دانشیار


*
ترافیک هوشمند
مهندسی کامپیوتر
2
حمیدرضا پوررضا
دانشیار


*
ترافیک هوشمند
مهندسی کامپیوتر
3
رضا گازرانی
کارشناس


*
معاونت حمل و نقل سبزوار
مهندسی کامپیوتر
4
علی پژوهنده راد
کارشناس


*
حمل و نقل. سازمان ترافیک
مهندسی کامپیوتر
5
امیرحسین طاهری نیا
استادیار


*
مهندسي ITS
مهندسی کامپیوتر
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-

امكانات و تجهيزات:

فضای فیزیکی در امتداد فضای تخصیص یافته برای هسته های مرتبط در ساختمان دانشکده مهندسی در نظر گرفته شده است. در نظر است تجهیزات اولیه اداری از سوی معاونت حمل و نقل شهرداری درخواست و تأمین گردد.

نشاني محل استقرار:
مشهد– ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد– دانشكده مهندسی – هسته پژوهشي حمل و نقل هوشمند
شماره تلفن‌:
- 051
نمابر:
 -051
پست الكترونيك:

779 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.