معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي
هسته پژوهشی بیوالکترونیک

تاريخ شروع به كار: 1394


هدف:

1- تبدیل دانش به ارزش (محصول تجاری و یا ثبت اختراع) در حوزه ی بایوالکترونیک.

2- رصد بازار محصولات بایوالکترونیک و تعریف پروژه های پژوهشی بر مبنای آن.

3- همکاری با دانشگاه ها، شرکت ها و مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور.

شرح وظايف:
1-

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر رضا لطفی
مرتبه علمي: استاد

اعضاي هيأت علمي:
رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
رضا لطفی
استاد


*
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی
2
مهدی صابری
استاديار


*
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی
3
حمیدرضا کبروی
استاديار


*
مهندسی برق- مهندسی پزشکی
مهندسی
4
احسان رحیمی نژاد
دانشجوی دکتری

*

مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی
5
محسن شمس آبادی
دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

*

مهندسي مکانیک
مهندسي
6
حمید نوری
استاديار

*

مهندسي کامپیوتر
مهندسي
طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا:

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
1-

امكانات و تجهيزات: حداقل 50 مترمربع برای شروع در ابتدای کار با دسترسی به اینترنت پرسرعت

نشاني محل استقرار:
مشهد– ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد– دانشكده مهندسی – هسته پژوهشي بیوالکترونیک
شماره تلفن‌:
- 051
نمابر:
 -051
پست الكترونيك:

821 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.