معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت پژوهش و فناوري عموم دانشگاهيان را به ارائه پيشنهادهاي سازنده و تأثيرگذار در حوزه پژوهش و فناوري دعوت مي‌نمايد.

خواهشمند است قبل از ارائه پيشنهاد به نكات زير توجه فرمائيد:

  1. از وضعيت موجود موضوع اطلاعات كامل و دقيق كسب نماييد. براي اين منظور بهتر است با كارشناس مربوطه مشورت و مذاكره نماييد.
  2. ضوابط و مقررات مربوطه را به دقت مطالعه نماييد. براي اين منظور از فهرست موجود در منوي مجموعه قوانين و مقررات در همين سايت استفاده كنيد.
  3. پيشنهادهاي گروهي امتياز ويژه‌اي دارند لطفاً با همكاران خود براي ارائه يك پيشنهاد همفكري نماييد.
  4. محورهاي اولويت‌دار نظام پيشنهادهاي معاونت پژوهش و فناوري به شرح زير مي‌باشند:

1-      بهبود سامانه اطلاعات علمي دانشگاه (ساعد)

2-     پژوهش و برنامه راهبردي

3-     پژوهش در دانشگاه فردوسي مشهد و نقشه جامع علمي كشور

4-      بهبود طرح پژوهه

5-      ارتقاء كمي و كيفي خدمات ارائه شده توسط كتابخانه ها 

6-     ارتقاء كمي و كيفي خدمات ارائه شده توسط آزمايشگاه مركزي

7-     افزايش اعتبار علمي و كيفي مجلات دانشگاه

8-     افزايش بهره وري و خدمات علمي- اجرايي پژوهشكده ها

9-     تسهيل در روند ارزيابي و چاپ كتاب

10-   ارتقاء كيفي پژوهش هاي انجام شده و مقالات علمي دانشگاه

11-  تخصصي كردن پروژه هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي 

12-  توسعه كار آفريني

13-  مالكيت فكري و ثبت اختراع

14-  شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد

15-  انتقال فناوري و تجاري سازي

16-  هدايت پژوهش هاي انجام شده توسط اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي به سمت نياز هاي جامعه

17-  ارتقاء كمي و كيفي اينترنشيپ

5808 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.