معرفي معاونت
  واحدهای پژوهشی
  نشريه هاي علمي
  قطب های علمی
  طرح پژوهه
  نشريه هاي معتبر و نامعتبر
  پژوهانه رساله دكتري
  نوآوري و نظريه پردازي
  برگزاري همايش
  هفته پژوهش و فناوري
  مقــاله و كــتاب
  كميسيون انجمن‌هاي علمي
  پايان‌نامه‌هاي حمايتي

چاپ و نشر

رديف

عنوان كاربرگ

Pdf Word
1

ارزيابي كتاب (ویژه داوران) 2 پيشنهاده چاپ كتاب3 خلاصه پرسش‌نامه كتاب‌هاي تصنيف، تأليف و تدوين
4

خلاصه پرسش‌نامه كتاب‌هاي تصحيح، تقرير و تحشيه

5

خلاصه پرسش‌نامه كتاب‌هاي ترجمه6
دستورالعمل ارزيابي محدود

طرح پژوهه

رديف

عنوان كاربرگ

Pdf Word
1

جدول پژوهه

2 اعتبارات طرح پژوهه
3 قرارداد طرح پژوهه
4 نمودار گردش كار طرح پژوهه
5 درخواست مجري    كاربرگ 1
6 درخواست مجري  كاربرگ 2

7 طرح دستیار پژوهشی

مديريت پژوهشي

رديف عنوان كاربرگ Pdf Word
1 پرسش‌نامه طرح‌هاي پژوهشي درون دانشگاهي- شماره 1
2 پرسش‌نامه طرح‌هاي پژوهشي درون دانشگاهي- شماره 2
3 پرسش‌نامه طرح‌هاي پژوهشي درون دانشگاهي- شماره 3
4
قرارداد پژوهشي طرح‌هاي درون دانشگاهي- شماره 3
5
تصویب نامه طرح پژوهشي درون دانشگاهي- شماره 3
6
كاربرگ تأسيس هسته پژوهشی
7
شيوه نامه اجرايي راه‌اندازي هسته های پژوهشی
8
دستورالعمل راه‌اندازي هسته‌هاي پژوهشی
9 درخواست مجري- طرح ملی
10 درخواست مجري- طرح شماره 3
11
آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1387
12 آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1389

13
آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1395
15
شيوه نامه اجرايي ارتقا

16 شیوه نامه ماده 1 شیوه نامه ماده 2 شیوه نامه ماده 3


17 شناسنامه ارتقا - آموزشي
18 شناسنامه ارتقا - پژوهشي
19 پرسش‌نامه نظارت و ارزيابي پروژه پژوهشي- طرح ملي
20 پرسش‌نامه نظارت و ارزيابي پروژه پژوهشي- طرح ملي-فرم ج
21 پرسش‌نامه طرح پژوهشي و فناوري برون دانشگاهي
22 اطلاعات برگزاري همایش
23 درخواست برگزاري همايش
24 راهنماي تأسيس انجمن‌هاي علمي- كاربرگ‌هاي تأسيس
25 كاربرگ درخواست تسهيلات شركت در همايش علمي معتبر خارج از كشور (ويژه دانشجويان دكتري)

26

دستورالعمل اعطاي تسهيلات شركت در همايش علمي معتبر خارج از كشور (ويژه دانشجويان دكتري)


27 درخواست مجوز هزينه كرد اعتبار خدمات آزمايشگاهي
28 كاربرگ طرح تشويق مقاله
29 آيين‌نامه چاپ پايان‌نامه/ رساله دانشجويي
30 اظهارنامه مربوطه به انتشار پايان‌نامه/ رساله دانشجويان ارشد و دكتري

31 شيوه نامه اجرايي جايگزيني ثبت اختراع به جاي مقاله به عنوان مجوز دفاع از رساله
32 آيين نامه پسادكتري صنعتي

33 دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله

34

نحوه پرداخت پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی


35 آيين نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی، بنیاد ملی نخبگان
36 کاربرگ بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه - بنیاد نخبگان
37 دستورالعمل مربوط به اعضای هیأت علمی بازنشسته
38 صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
39  آيين نامه دوره دکتری 92-91
40 آيين نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 92-91

41

آيين نامه دوره کارشناسی ارشد - مصوب مهر 94


42 آيين نامه دوره دکتری تخصصی - مصوب بهمن 94

43
وام ویژه دكتري روزانه - مهر 1395

44
آيين نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايش هاي علمي و بخشنامه مركز هيات امنا درخصوص برگزاري همايشهاي بين المللي
45
آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه

46
آيين نامه ثبت واشاعه پيشنهاد ها - پايان نامه ها - ورساله هاي تحصيلات تكميلي وصيانت از حقوق پديد آوران در آنها
47
شيوه نامه پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي در پژوهشكده هاي دانشگاه

نشريه هاي علمي

رديف عنوان كاربرگ Pdf Word
1

كمسيون نشريات علمي كشور2

مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی

3

پرسش‌نامه پيشنهاد انتشارنشريه علمي

4

مشخصات نشريه

5

پرسش‌نامه مخصوص سردبیر نشریه

6

پرسش‌نامه مخصوص مديرمسؤول

7

پرسش‌نامه  مخصوص اعضاء هيأت تحريريه نشريه

8

پرسش‌نامه درخواست تعيين یا تمدید اعتبار علمي ـ پژوهشي

9

تعاريف اعتبار علمي – پژوهشي و علمي - ترويجي

10

آيين‌نامه تعيين اعتبار نشريات علمي كشور- بهمن 1390


11
آيين‌نامه تعيين اعتبار نشريات علمي كشور- قدیم 

12

آيين‌نامه‌ اجرايي‌ نشريات‌ علمي‌ دانشگاه فردوسي مشهد‌

13

توصيه هاي ويژه به سردبيران نشريات علمي

14

فرآیند گردش کار دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور

15

 ارزيابي نشريات علمي

16

تعاریف و روش محاسبه امتیاز شاخص‌ها به ترتیب شماره ردیف

17

معيارهاي گزينش در ISI

18

نمايه سازي استنادي Scopus

19

فهرست ارزيابان مقالات نشريات علمي دانشگاه  

20

 دريافت ISSN

21

حق الزحمه داوري و ارزيابي نشريات علمي دانشگاه

22

حق الزحمه ويراستاري نشريات علمي دانشگاه

23

توافقنامه همكاري بين دانشگاهها و انجمن هاي علمي براي انتشار نشريه علمي پژوهشي

24

تفاهم نامه همكاري در زمينه چاپ نشريات علمي پژوهشي بين دانشگاهي

25

فرايند درخواست‌ و تخصيص شاپا + ( ISSNتغيير شاپا       +
شيوه‌ چاپ‌ شماره‌+ نحوه ارتباط با سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

26
ضوابط قالب نشريات و مقالات
27
بررسي تقاضاي صاحب امتياز به منظور تعغيير وضعيت نشريه
28
فهرست اسامي اعضاي هيات تحريريه مدير مسئوول و سردبير و مدارك ارسالي
29
راهنماي نمايه سازي نشريات پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در گوگل اسكولار
30
دستورالعمل حمايت از نشريه‌هاي علمي دانشگاه

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

كاربرگ‌هاي ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

متفرقه

رديف عنوان كاربرگ Pdf Word
 1

آيين نامه جذب و بكارگيري اعضاي هيأت علمي بازنشسته و نخبگان علمي و صنعتي در واحدهاي پژوهشي وابسته به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها


2 درخواست مجوز هزينه كرد اعتبار خدمات آزمايشگاهي
3 آيين نامه شوراي تأمين منابع علمي
4 بخشنامه استاد نمونه سال تحصيلي 93-92 پيوست 1
5 بخشنامه استاد نمونه سال تحصيلي 93-92 پيوست 2
6
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

7
دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی سلامت و محیط‌زیست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
8
بخشنامه حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری

فرصت مطالعاتي

رديف عنوان كاربرگ Pdf Word
1
آيين نامه استفاده از فرصت مطالعاتي

2
اصلاحات آيين نامه فرصت مطالعاتي

3
شيوه نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي

4
دستورالعمل اجرايي استفاده از مأموريت فرصت مطالعات

5
پرسش‌نامه فرصت مطالعاتي
6
خلاصه گزارش فرصت مطالعاتي
7
گزارش سفرعلمي خارج از كشور
8
جداول آیین نامه ارتقا/ شناسنامه علمی


9
آئين نامه ارتقا

10
جدول خلاصه امتياز و اولويت متقاضيان فرصت‌مطالعاتي
11
مصوبه فرصت‌مطالعاتي - هيأت امنا
12

شيوه نامه حمايت از فرصت مطالعاتي داخل كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در واحدهاي صنعتي معدني و تجاري


13
تشویقی فرصت مطالعاتی و فرصت تابستانی

مديريت همکاريهاي علمي و بين المللي

رديف عنوان كاربرگ Pdf Word
 1 كاربرگ فارسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران 
 2 كاربرگ انگليسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران
 3 درخواست مجوز هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت
 4 پرسش‌نامه درخواست رواديد تحصيلي
5 پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه
6 پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه
8 تقاضاي حواله ارز حق عضويت، كتاب و مجله خارجي
9 فدرخواست رايانه
10 دعوت از متخصصان خارجي جهت صدور اقامت در ايران
11
طرح هاي آيكارد

12 طرح‌هاي آيسد

13
پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتي , IVS P

14
پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيIPDP

15
پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيISMP

16
آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه

گزارش عملكرد 

رديف عنوان كاربرگ Pdf Word
 1 كل فرمها
 2


 3شركت در مجامع علمي

رديف

عنوان كاربرگ

Pdf Word
1

مصوبات مرتبط با شركت اعضاي هيأت علمي در مجامع علمي خارج از كشور

 2 راهنماي شركت در مجامع علمي معتبر خارج از كشور
 333310 :تعداد دفعات بازید


اخبار
©2010 Ferdowsi University Of Mashhad.